Polygraph

רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), אשר בעבר נקרא "מינהל מקרקעי ישראל", היא גוף ממשלתי האחראי על ניהול רוב הקרקעות בישראל. מטרתו העיקרית היא להבטיח שימוש נכון ויעיל בקרקע לטובת מדינת ישראל ואזרחיה.

הרשות ממלאת תפקיד משמעותי בהיבטים שונים הקשורים לשימוש בקרקע, כגון חכירה, מכירה ותכנון.

להלן מספר תרחישים נפוצים שבהם לחוכר עשויה להיווצר אינטראקציה עם הרשות.

  • רכישת בעלות: בעת רכישת קרקע בישראל, רמ"י מעורבת לעיתים קרובות. רוב הקרקעות בישראל הן בבעלות המדינה, ויחידים או גופים רוכשים חכירה ארוכת טווח מהרשות במקום בעלות מוחלטת. הרשות מנהל את תהליך החכירה וקובע את תנאי השימוש בקרקע והאם ניתן לבצע הקניית בעלות מלאה או לא.
  • היתרי בניה: אם אתם מתכננים להקים בניין או לבצע שינויים משמעותיים בנכס קיים, תצטרכו לקבל היתר בניה. הרשות מעורבת בהליך האישור לסוגים מסוימים של היתרי בנייה על קרקע בבעלות המדינה. הם רשאים לעיין בתוכניות הפרויקט, להעריך את ההשפעה על הסביבה, ולהעניק אישור בהתאם בכפוף לתשלומים.
  • תכנון שימושי קרקע: הרשות אחראית על תקנות התכנון והייעוד. הם עובדים עם עיריות מקומיות וועדות תכנון כדי לקבוע כיצד יש לנצל את הקרקע ולהקצות שטחים ספציפיים למטרות מגורים, מסחר, חקלאות או תעשייה. הדבר משפיע על סוגי הפעילויות והפיתוחים המותרים בתחומים שונים.
  • תשלומים וחיובים: בעת התמודדות עם הרשות, ייתכנו חיובים ותשלומים שונים. אלה יכולים לכלול דמי היוון, דמי חכירה, דמי היתר, הקניית בעלות וכדומה. העלויות הספציפיות ומבני התשלום יכולים להשתנות בהתאם לאופי הקרקע, מיקומה, מטרת השימוש וזהות החוכר.
  • השגה על תשלומי הרשות: כאשר עומדת להתבצע עסקה בין הרשות לבין המבקש, השווי נקבע על ידי שמאי מטעם הרשות וממנו נגזרים התשלומים אותם תבקש הרשות בגין הפעולה הנידונה, על תשלומים אלו ניתן להשיג עפ"י החלטות רשות מקרקעי ישראל ס' 4.20.10 – 4.20.16.

חשוב לציין כי המדיניות והנהלים של הרשות עשויים להשתנות, ולכן מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין ואנשי מקצוע משפטיים בתחום על מנת לקבל את המידע העדכני ביותר בהתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל. לכל ייעוץ בנושא מוזמנים ליצור עימי קשר.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות | צרו קשר

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.