Polygraph

הערכת שווי נכס

קיימים מספר סוגי שווי נכס כאשר השוואים הנפוצים ביותר הינם "שווי שוק" ו' "שווי לבטוחה". על השמאי להבין את צורך הלקוח על מנת להציע את השירות המתאים.

  • שווי שוק: הידוע גם כ"שווי שוק הוגן", הינו אומדן של המחיר שבו יימכר נכס בין קונה מרצון למוכר מרצון בשוק פתוח ותחרותי ללא אילוץ בהינתן חשיפה סבירה של הנכס כאשר הצדדים פועלים בידיעה מלאה תוך שיקול דעת וללא כפייה. שווי זה מייצג את המחיר הנפוץ שנכס עשוי לקבל בתנאי שוק הנדל"ן הנוכחיים.
  • שווי לבטוחה: הינו שווי שמרני המיועד לבטוחה עבור גורמים פיננסיים "התקן יחול על שומות מקרקעין המיועדות לבטוחה עבור בנק, חברות ביטוח או כל גורם המספק אשראי"1, על-פי הוראות התקן כאשר מעריכים שווי לבטוחה ינכה השמאי את כל הרכיבים הספקולטיביים, רכיבים לא חוקיים ו/או שאינם ניתנים לשעבוד תוך התבססות על זכויות קניין קיימות.

תהליך הערכה כדי לקבוע את שווי השוק, שמאי מקרקעין מקצועי עורך בדרך כלל ניתוח יסודי של הנכס והשוק הסובב אותו. נלקחים בחשבון גורמים כגון מיקום הנכס, גודלו, מצבו הפיזי/תכנוני, השירותים, הגיל וכל שיפוץ או שיפורים הקיימים בנכס. השמאי גם משווה את הנכס לנכסים דומים שנמכרו לאחרונה באזור תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.

חשוב לזכור כי שווי השוק הוא אומדן ויכול להשתנות בהתאם למומחיות השמאי, לאיכות הנתונים בהם נעשה שימוש ולנסיבות הספציפיות של הנכס. אם אתם זקוקים להערכה רשמית לנכס ספציפי, מומלץ להתייעץ עם שמאי מקצועי מורשה שמכיר את השוק המקומי שלכם.

1. עפ"י תקן 19 לתקינה השמאית".

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות | צרו קשר

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.